facebook
"Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa."

Juan Luis Vives

Witam serdecznie na mojej stronie
i jednocześnie zapraszam wszystkich Rodziców niepokojących się mową swoich dzieci,
a także młodzież i osoby dorosłe, mające problemy z mówieniem, czytaniem, bądź pisaniem, do zapoznania się z zamieszczonymi tu poradami oraz ofertą mojego Gabinetu logopedycznego.

Aby skorzystać z formularza kontaktowego musisz mieć włączoną obsługę Javascript.

Kiedy do logopedy?

Niezwykle ważne jest, aby dziecko z zaburzeniami mowy zostało objęte terapią logopedyczną możliwie jak najwcześniej. Jedynie wczesna interwencja skraca czas trwania terapii oraz zwiększa jej efektywność. Warto pamiętać, że wady wymowy często stają się przyczyną niepowodzeń szkolnych – mogą powodować błędy w pisaniu oraz trudności w czytaniu. Niejednokrotnie utrudniają również kontakty werbalne
z rówieśnikami. Brak interwencji logopedycznej sprawia, że wady wymowy utrwalają się, stając się trudnymi do usunięcia w życiu dorosłym.

Skontaktuj się więc ze specjalistą, jeśli Twoje dziecko:
- w wieku 6 miesięcy nie gaworzy,
- pod koniec 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz prostych wyrazów: mama, tata, baba,
- wydaje się nie słyszeć, bądź nie rozumieć Twoich poleceń,
- nawykowo oddycha buzią oraz mówi przez nos,
- między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,
- w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek (a, o, u, e, i, y, ę, ą),
- w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć zdarzenia, czy bajki, nie wypowiada głosek: p, b, m, t, d, n, k, g, ch, l, ś, ź, ć, dź –zamieniając je innymi głoskami (np. kot=tot), bądź całkiem pomijając, a także zamienia głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami (np. woda=fota, buda=puta, gil=kil),
- między 5 a 6 rokiem życia nie wypowiada dłuższych zdań, a także ma trudności
z wypowiadaniem głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, k, g, r,
- podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę.

a także, jeśli dziecko w wieku szkolnym podczas pisanie i czytania:
- myli litery podobne graficznie: u-w, n-m, p-b-d-g, t-ł,
- myli litery rzadziej używane o skomplikowanej strukturze: F, H, Ł, G,
- myli głoski i-j, ę-en, ą-om, gdy nie jest to zgodne z wymową,
- opuszcza, dodaje lub przestawia litery i sylaby,
- popełnia klasyczne błędy ortograficzne – myli litery: ó-u, rz-ż, ch-h,
- popełnia tzw. błędy fonetyczne, polegające na zapisie zgodnym z wymową, ale niezgodnym z wzorcem ortograficznym.

Osoby dorosłe powinny zasięgnąć pomocy logopedy w przypadku:
- zaburzeń mowy – czyli afazji (a więc całkowitej bądź częściowej utraty umiejętności posługiwania się językiem, na skutek urazów czaszki, udarów mózgu, czy przebytych chorób nowotworowych),
- w przypadku powyższych uszkodzeń mózgu, zaburzeniom mowy towarzyszyć mogą również deficyty innych funkcji poznawczych (są to zaburzenia: pamięci, uczuć, procesów myślowych, ruchowe, czucia, orientacji przestrzennej, a także w pisaniu, czytaniu lub operowaniu liczbami).