facebook
"Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa."

Juan Luis Vives

Witam serdecznie na mojej stronie
i jednocześnie zapraszam wszystkich Rodziców niepokojących się mową swoich dzieci,
a także młodzież i osoby dorosłe, mające problemy z mówieniem, czytaniem, bądź pisaniem, do zapoznania się z zamieszczonymi tu poradami oraz ofertą mojego Gabinetu logopedycznego.

Oferta

Zapraszam dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na terapię logopedyczną
w Gabinecie w Przychodni Rejonowej w Tyczynie, a także w formie WIZYT DOMOWYCH na terenie Tyczyna, Łańcuta, Rzeszowa i okolic.

W ofercie:

 • Diagnoza i terapia wad wymowy:
  • Seplenienie – wadliwa realizacja głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź oraz sz, ż, cz, dż,
  • Rotacyzm – wadliwa realizacja głoski r,
  • Kappacyzm i gammacyzm – wadliwa realizacja głoski k i g,
  • Lambdacyzm – wadliwa realizacja głoski l,
  • Mowa bezdźwięczna – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami (np. p zamiast b, t zamiast d, f zamiast w, itp. co skutkuje artykulacjami typu: fota = woda)
  • Opóźnienie rozwoju mowy
 • Terapia specyficznych trudności w nauce czytania i pisania
 • Usprawnianie mowy u osób dorosłych z problemami neurologicznymi
 • Korepetycje z języka polskiego

Prowadzona przeze mnie terapia logopedyczna ( jej rodzaj oraz długość ) dostosowana jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka oraz osoby dorosłej. Zajęcia odbywają się systematycznie, z wykorzystaniem różnego rodzaju atrakcyjnych pomocy. Gabinet wyposażony jest w:
- Nowoczesne programy multimedialne przeznaczone do terapii dyslalii (wad wymowy), dysleksji (specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu) i afazji (trudności w mowie, czytaniu, bądź pisaniu u osob dorosłych z problemami neurologicznymi),
- Pomoce do ćwiczeń oddechowych, słuchowych, artykulacyjnych, manualnych
i grafomotorycznych,
- Zeszyty ćwiczeń i karty pracy do terapii dyslalii, dysleksji i afazji
- Gry i zabawy dydaktyczne,
- Wibrator logopedyczny REREK do korekcji głoski r.